Bilder aus Iran

خاطرات حسن ماسا لی

معرفی کتاب :

خاطرات حسن ماسا لی ” نگرشی به گذشته و آینده” ( پنجاه سال مبارزه در راه آزادی)، همراه با اسناد و مدارک تاریخی، در سه جلد انتشار یافت و از ژانویه/ فوریه  2014 توزیع میگردد.

همچنین کتاب ” سیر تحول جنبش چپ ایران و عوامل بحران مداوم آن”( تز دکترای، دررشته علوم فلسفه سیاسی)که دردانشگاه فرانکفورت، آلمان در سال 2000 میلادی پذیرفته شده است ؛ به زبانهای آلمانی و فارسی، انتشار یافته اند. یک جلد کتاب خاطرات بزبان انگلیسی و یک جلد بزبان آلمانی نیز  تا آوریل 2014 آماده خواهند شد.

از طریق این کتابها، بسیاری از اسناد سیاسی – مبارزاتی که تاکنون انتشار نیافته بودند، بمنظور انتقال تجارب گذشته، در اختیار پژوهشگران و نسل های آینده قرار میگیرند:

- اسناد شکل گیری جنبش دانشجوئی ( کنفدراسیون) و جبهه ملی ایران در خارج از کشور؛

- اسناد نامه نگاری های رهبران جبهه ملی ایران، همچنین دکتر محمد مصدق، و مسئولین جبهه ملی ایران در خارج از کشور؛

-اسناد همکاری و ارتباط با بنیانگذاران چریکهای فدائی خلق و مجاهدین خلق ایران؛

- اسناد ارتباط و همکاری با فیلسوف آزااد اندیش جهان “برتراند راسل”؛

-  اسناد دیکتاتوری- پریشانحالی, فرومایگی و نوکرمنشی محمد رضا شاه در تمام دوران سلطنت؛

- همچنین ،اسناد نشان میدهند هنگامی که خمینی بیسواد و مرتجع ،توسط آمریکائی ها به پاریس انتقال یافت تا از او یک ” رهبر” بسازند، شاه بر اساس خصلت نوکرمنشانه اش، دستور میدهد که تعداد کثیری از رهبران ارتش و ساواک را دستگیر کنند و خانواده سلطنتی را ازدخالت در امور منع میکند تا رضایت آمریکا و خمینی را جلب کند.

- شاه با فرومایگی از ایران خارج میشود و افراد وفادار به نظام سلطنتی را بدست جلادان خمینی نظیر خلخالی می سپارد و بسیاری از آنها تیرباران میشوند.

- دولت آمریکا و دول اروپا ، در کنفرانس ” گوآتلوپ” تصمیم میگیرند که رژیم جهالت- جنایت- فاشیستی – اسلامی خمینی در ایران قدرت را تصاحب کند . دراین ارتباط: ابراهیم یزدی،صادق قطب زاده، حسن حیببی و آیت الله محمد بهشتی نقش دلال منشانه فعالی ایفا میکنند .

- اسناد نشان میدهند که اکثر قریب با تفاق نیروهای سکولار- دمکرات و چپ ایران،  بخاطر جهالت و بی تدبیری سیاسی، د نباله روخمینی میشوند( تاکتیک میزنند و استراتژیک ضربه میخورند).

- با بقدرت رسیدن خمینی و باند تبهکارش، فاجعه بزرگ سیاسی – فرهنگی درایران روی میدهند.

- خطاهای خودم در درون جنبش دانشجوئی (کنفدراسیون)، جبهه ملی,در ارتباط با تئوری جنگ چریکی شهری, و در ارتباط باپخش اعلامیه های خمینی، هنگامی که او درنجف اقامت داشت…  چه بودند؟

- چرا جبهه ملی ایران ،بعنوان ” جنبش سکولار- دمکرات ایران”، پس از 1342 ،نتوانست به نقش سیاسی- اجتماعی- تاریخی خود ادامه بدهد؟

- چرا جنبش چپ ایران در بحران مداوم بسر می برد، و نقش ” فرهنگ اسلامی” در درون این جنبش چیست؟ ” مارکسیست – لنینیست – اسلامیست ها” چه محافلی هستند؟

- در این کتابها بطور مستند نشان داده میشوند که جناح های مختلف رژیم با استفاده  از ضعف های سیاسی ،  “خود محوربینی های فردی”، مناسبات ضددمکراتیک درون تشکیلاتی ، و “فرهنگ رایج فرصت طلبی”  بهره گیری میکنند ، تا عوامل نفوذی و تخریبگر آنان بتوانند در درون ” اپوزیسیون داخل و خارج از کشور رخنه کنند”.

- باندهای جنایتکار وغارتگر وعناصر واپسگرا و نادان،چگونه در رژیم خمینی قدرت سیاسی- اداری- نظامی را تصاحب کردند؟

- چگونه در اولین انتخابات مجلس درسال 1980 در شهرستان تالش( گیلان) شرکت کردم و بعنوان نماینده مردم انتخاب شدم، اما خمینی یک آخوند مرتجع را بمجلس فرستاد و دستور قتل مرا صادر کرد؟ و چگونه از طریق آیت الله لاهوتی از توطئه مزبور باخبر شدم؟

-  چگونه تعداد کثیری از یاران و خویشاوندان مرادر گیلان به گروگان گرفتند، زندانی کردند، در زیر شکنجه بقتل رساندند  و ” حلق آویز ” کردند؟

- اسناد فاجعه ای که رژیم خمینی در سراسر ایرا ن و در کردستان ایران آفرید. و اسناد همبستگی  انقلابی با مبارزات مردم قهرمان کردستان ایران و استمرار بخشیدن مبارزه در شرایط ترور و اختناق ؛

- نکاتی درباره ترور دکترعبدالرحمن برومند، دکتر شاپور بختیار،؛ دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی و یاران مبارز دیگر؛

- نکاتی درباره سقوط و فروپاشی ” فرهنگ اجتماعی و سیاسی” در ایران و نقش عناصر لمپن و تخریبگر در جنبش آزادیخواهانه ؛

- ضعف های تئوریک – سیاسی – تشکیلاتی – مبارزاتی ” اپوزیسیون ” کنونی ایران چیست ؟

- چشم انداز- برنامه- توانائی های ” قدرت جایگزین آینده ایران” چه باید با شد؟

- یاد آور میشوم  که مجموعه ی این کتابها  با همکاری ” بنیاد فرهنگ ها ی گوناگون” که تشکیلاتی غیر انتفاعی است،  چاپ و توزیع میگردند (Multi Cultural Center e.V.).

- سه جلد کتاب خاطرات پنجاه دلار/ یورو،  میباشد و کتابهای دیگر هر کدام ده دلار / یورو. بفروش میرسند.

- برای معرفی کتابها، جلساتی در کشورهای اروپا- آمریکا – کانادا سازماندهی خواهند شد.

- همچنین لازم به یاد آوری است که با همکاری دوست بسیار ارزنده، آقای فریبرز عطارد، قریب یکساعت فیلم مستند درباره رویدادهای مهم سیاسی  ایران ، و دیدگاهایم در باره تحولات ایران و جهان، آماده شده اند که یک کپی از این فیلم مستند، به  خریداران کتابها هدیه داده خواهد شد.

دراینجا ضروری میدانم که از همکاری دلسوزانه  سعیده، و مینا خانم، همچنین آقای مهران امیر احمدی که در تایپ ، صفحه بندی ، ویراستاری و تنظیم مطالب کتاب با من همکاری کرده اند؛ همچنین از آقای یونس فقیهی که طرح های روی جلد و صفحه آرائی نهائی را بر عهده داشتند تشکر کنم.

برای دریافت کتاب ها، میتوانید با نشانی های زیر تماس بگیرید:

Multi Cultural Center e.V., 65031 Wiesbaden, P.O.Box 4145, Germany

Multi Cultural Center, P.O.Box 60735, Potomac, MD 20859, USA